счетоводни услуги

Сред първите ключово важни стъпки от развитието на собствен бизнес се нарежда и процедурата по регистриране на нова фирма. Българското законодателство предвижда няколко правни форми на регистрация, под които би могъл да функционира бизнеса, като всяка една от тях има своите специфики.

Ето защо, преди да направи този избор, всеки предприемач следва да е наясно с ключовите предимства и недостатъци на едни от най-разпространените форми за откриване на фирма у нас – ЕТ, ООД и ЕООД.

ЕТ като форма на бизнес – предимства и недостатъци

Със своите предимства ЕТ се утвърди като една от най-предпочитаните форми за регистрация на фирма у нас.

Те се изразяват в следните ключови аспекти:

 • да регистрираш или закриеш фирма ЕТ е бързо, лесно и евтино – таксата за вписване в Търговския регистър (ТР) за ЕТ е 35 лв., а наборът от документи и цялостната процедура по депозиране на документите за регистрация и дерегистрация на ЕТ е в пъти по-лесна, отколкто при другите типове търговски дружества;
 • фирма ЕТ, която не извършва дейност, не е задължена да извършва публикуване на Годишен финансов отчет (ГФО) в ТР, както и да подава Годишна данъчна декларация (ГДД) – всички останали дружества, дори и тези без дейност в съответната година, са задължени да подават ГФО и ГДД, като процедурата по подаване на ГФО е обвързана с държавна такса;
 • по отношение на сроковете за отчитане: ЕТ се отчита с гореспоменатите документи до краят на април, докато при всички останали дружества този срок е краят на март.

ЕТ като форма на правене на бизнес има и своите недостатъци:

 • в зависимост от дейността си, някои фирми ЕТ подлежат на облагане с патентен данък, а в други случаи ЕТ плаща данък върху печалбата по разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица;
 • освен плосък данък, ЕТ плаща и осигуровки върху реализираната печалба през годината;
 • за сметка на изгодната си регистрация, фирма ЕТ често плаща по-големи данъци върху печалбата си;
 • собственикът на ЕТ носи имуществена отговорност пред закона с цялото си лично имущество.

Откриване на ЕООД/ООД – предимства и недостатъци

ЕООД и ООД са другите най-разпространени форми, под които редица компании развиват бизнес у нас.

Те се характеризират със следните ключови предимства:

 • законът разглежда ЕООД и ООД като капиталови дружества, чиято имуществена отговорност се ограничава до тази на дружеството. Тук личното имуществено състояние на съдружниците е неприкосновено;
 • минималният изискуем капитал за учредяване на ООД/ЕООД е 2 лв.: практически, не са ви необходими много средства, за да основете собствена фирма;
 • независимо от типа търговска дейност, която извършва фирмата, тя заплаща фиксиран плосък данък в размер на 10% върху печалбата си.

Ето и главните недостатъци при ЕООД/ООД:

 • при регистрация на ООД/ЕООД държавните такси са доста по-високи, в сравнение с тези при регистрация на ЕТ;
 • необходимо е да се открие набирателна капиталова сметка – това е свързано с допълнителни разходи за откриването и поддръжката на банкови сметки;
 • ликвидацията, като последен етап от съществуването на фирмата, в случай на нейното закриване, е задължителна и трае минимум 6 месеца.

Регистрация на ЕООД/ООД или ЕТ – какво да избера за моя бизнес?

Преди да направите регистрация на фирма, е важно да планирате предварително обема и естеството на своята дейност. В случай че се доверите на услугите на правно-счетоводно дружество за регистрацията на своята фирма, не бихте допуснали никакви пропуски по отношение на важни правни, данъчни, осигурителни и счетоводни аспекти около регистрацията на фирмата.