озониране

Почистването и дезинфекцията с озон е сред топ иновациите в световен мащаб особенно по време на пандемията от Ковид 19. Озониране е най-ефективният и безопасен метод за дезинфекция.
Озонът представлява светлосин газ с характерно остра миризма.
Технологията с озон се използва за пречистване на питейната вода почти век откакто е построена първата пречиствателна инсталация в Ница, Франция. Западна Европа отдавна разчита на озоновите технологии.

Предимствата на Озона

Озонът е много ефективен при унищожаването на бактерии и вируси като се регенерира на място. Не изисква транспортиране или съхранение на опасни материали. Докато дезинфекцира, той окислява неорганични и органични примеси като желязо и манган като също така окислява и сулфидите, които могат да помогнат за филтрирането. Тъй като озонът е 50% по-силен окислител от от хлора, той изисква значително по-малко време за контакт за отстраняване на неорганични или органични съединения, отколкото конвенционалните методи.

Озонът произвежда по-малко странични продукти от дезинфекция отколкото резултат от дезинфекция с хлор. Отпадъчните води, третирани с тази дезинфекция, не съдържат хлор или хлорирани дезинфекционни продукти като по този начин дехлорирането е ненужно.

Озониране на водата

Много хора търсят по-здравословни алтернативи на храните и напитките, които обикновено консумират като когато търсите най-здравословната форма на вода, може да помислите за озонирана вода, която по същество е вода, която не съдържа никакви примеси. Безбройните ползи за здравето, които идват с пиенето на озонирана вода, включват всичко – от атакуване на вируси веднага след контакт до осигуряване на увеличени количества кислород в мозъка. Тъй като озонираната вода се счита за най-чистата форма на вода, тя се използва по различни причини и може да осигури много фантастични ползи.

Процесът на озониране, който се използва за създаване на този тип вода, е естествен процес, който се случва, когато UV лъчението разделя една молекула кислород на два отделни кислородни атома. Тези атоми са в състояние да реагират с други кислородни молекули, за да създадат озон. От друга страна, процесът на озониране е напълно естествен и работи чрез UV лъчение от слънцето. След като водата се окисли, озоновият газ се превръща обратно в кислород, поради което озонираната вода се счита за много здравословна за пиене.

Има много допълнителни употреби на озонирана вода, освен да я пиете. Например, тази вода може да се използва за дезинфекция и почистване, като същевременно е полезна за стоматологична употреба.